ლიბერთი ბანკის PAY სისტემით სარგებლობის ტარიფის გადახდის ვალდებულება ეკისრება მომხმარებელს. მომსახურების საკომისიო შეადგენს:
  • ლიბერთი ბანკის Pay სისტემის ბარათების გამოყენებით - 0.80% მინ. 0.01 ლარი
  • ლიბერთი ბანკისა და მისი პარტნიორი ბანკების Visa/MasterCard ბარათების გამოყენებით - 1.10% მინ. 0.01 ლარი
  • სხვა ქართული ბანკების Visa/MasterCard ბარათების გამოყენებით - 1.30% მინ. 0.01 ლარი