გამოწერისა და გამოწერის გაუქმების წესი

კორპორაციული საიტიდან დაგზავნის გამოწერის გაფორმებისას, ან საიტზე my.telasi.ge (პირადი კაბინეტი) რეგისტრაციის გავლისას, გამომწერი შეტყობინებს იღებს გამოწერის შესახებ ელექტრონული ფოსტის მის მიერ მითითებულ მისამართზე . შეტყობინების ბოლოში მითითებულია გამოწერის გაუქმების unsubscribe ღილაკი, რომელზე დაჭერის შემდეგაც გამომწერი გადადის საიტზე my.telasi.ge გამოწერაზე უარის გვერდზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეტანით აუქმებს გამოწერას . რეგისტრირებულ გამომწერს, ასევე შეუძლია შევიდეს თავის პროფილში my.telasi.ge-ზე და გააუქმოს გამოწერა . ტექნიკური დახმარების საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე telasi@telasi.geგავეცანი ვებ. გვერდიდან დაგზავნის გამოწერისა და გაუქმების წესებს და თანახმა ვარ სს "თელასის“ მიერ ჩემი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის მიზნით, თუ ამის საჭიროება დადგება, პირადად განვახორციელო გამოწერის გაუქმება («unsubscribe») სს ,"თელასის“ ვებ. გვერდზე telasi.ge და აღნიშნულთან დაკავშირებით სს "თელასის“ მიმართ არ მექნება რაიმე პრეტენზია.